Aktualności Bądź na bieżąco, czytaj wiadomości

Współpraca przedsiębiorstw z regionu szansą na rozwój

Współpraca przedsiębiorstw z regionu szansą na rozwój

Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia z funduszy unijnych na wspólne przedsięwzięcia przedsiębiorców z regionu współpracujących w ramach powiązań kooperacyjnych bądź klastrów.

STOLEM - 25.07.2014
 
 „Przedsiębiorco skorzystaj! Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.”

„Przedsiębiorco skorzystaj! Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 26 czerwca 2019 r. dotyczące​ możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:  ​  
 • Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości  w ramach krajowych Programów Operacyjnych  – przegląd możliwości wraz z omówieniem wybranych konkursów 
 • Instrument wsparcia dla przedsiębiorców Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP) – inicjatywa dla firm, które planują prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestycje w nowe technologie, produkty, urządzenia.
 • Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Pomorski Broker Eksportowy 
 • Specjalistyczne usługi doradcze dla biznesu
 • Instrumenty finansowe – omówienie aktualnej oferty pożyczkowej w ramach projektu Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ oraz środków z Samorządu Województwa.
 • Dotacje na rozwój działalności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
  oraz Programu Rybactwo i Morze 2014-2020 
   
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich – czyli gdzie szukać przydatnych informacji.
Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się  w środę 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego, przy ul. Portowej 13 b  (sala konferencyjna I piętro), w godzinach 10:00 - 12:30.   

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 25 czerwca 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45.   Otrzymanie potwierdzenia  przyjęcia zgłoszenia  jest równoznaczne  z wpisaniem na listę   uczestników spotkania . 

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie: 
Kontakt: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub ( 59) 714 18 45 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​
 

 

Inkubator w Lęborku - 6.06.2019
 
 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” ​organizowane w dniu 22 września 2017 r.  w Starostwie Powiatowym w Lęborku. 

W programie spotkania m.in.:

 • Wsparcie dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 - przegląd możliwości wraz z omówieniem aktualnych konkursów.  
 • Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich. ​

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w piątek 22 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 (sala szkoleniowa), w godz. 10:00 – 12:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 21 września wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Inkubator w Lęborku - 14.09.2017
 
	BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE DLA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA!

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE DLA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA!

Pomagasz swojej Mamie, Tacie, Babci, Dziadkowi w obsłudze komputera?

Przekaż Im informację o bezpłatnym szkoleniu komputerowym dla osób powyżej 50 roku życia. 

PCE Marmołowski zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy. Pierwsze zajęcia w Bytowie już październiku br. po 3-4 godziny dziennie (2-3 razy w tygodniu).

W trakcie szkolenia otrzymasz bezpłatną naukę (120 godzin) i materiały szkoleniowe. 

Do udziału w szkoleniu zapraszam osoby w wieku od 50 do 75 lat mieszkające w województwie pomorskim, które pracują w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych, lub są bezrobotne lub bierne zawodowo (w tym emeryci/renciści).

Informacje: tel. 530-072-740
Inkubator w Lęborku - 7.11.2018
 

14 grudnia 2018 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 14 grudnia 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania przez pomorskich przedsiębiorców wsparcia na rozwój eksportu. 

W programie spotkania m.in.: 

 • Wsparcie przedsiębiorców ze strony Biura Pomorskiego w Chinach w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy – Panel poprowadzi Sławomir Berbeć – Dyrektor Biura Pomorskiego w Chinach
  • ​Chiny – kraj wielkich możliwości eksportowych
   Rozwój gospodarczy ChRL w ostatnich dziesięcioleciach, w tym w szczególności:
   - Zmiany w zamożności chińskiego społeczeństwa
   - Nastawienie mieszkańców ChRL do importowanych towarów, a polityka rządu chińskiego
   - Koncepcja "Jednej drogi - jednego pasa", a eksport do Chin 
  • Pomorskie w Chinach
   - Obecność pomorskich podmiotów i instytucji w Kraju Środka

   - Działalność Biura Pomorskiego w Chinach z siedziba w Pekinie-statystyki i przykłady

   - Branże z województwa pomorskiego dobrze odbierane przez chińskich konsumentów
  • Biuro Pomorskie w Chinach z siedzibą w Pekinie
   - Metody i rodzaje wsparcia dla MŚP z województwa pomorskiego​   
 • Projekt Pomorski Broker Eksportowy - Możliwości i korzyści płynące z przystąpienia firmy do projektu Pomorski Broker Eksportowy. Wydarzenia planowane w 2019 roku skierowane na wsparcie rozwoju eksportu dla pomorskich małych i średnich przedsiębiorców. 
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich - Odpowiemy na pytania i pomożemy dobrać odpowiednie wsparcie. 

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w  piątek 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 10:00 – 12:15.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 13 grudnia 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie:

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

Inkubator w Lęborku - 6.12.2018
 
24-31.12.2018 r. sekretariat nieczynny

24-31.12.2018 r. sekretariat nieczynny

Inkubator w Lęborku - 20.12.2018
 
Wsparcie przedsiębiorców – konkurs 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Wsparcie przedsiębiorców – konkurs 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 stycznia 2019 r. dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. To pierwszy nabór, w którym firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe zarówno na badania jak i na wdrożenie w ich wyniku konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

W programie spotkania m.in.: ​ 

 • ​Jakie projekty mogą otrzymać dotacje?
 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza?
 • Pomoc publiczna w projektach
 • Preferowane typy projektów
 • Poziom dofinansowania
 • Wydatki kwalifikowalne
 • Zasady składania wniosków
 • Kryteria oceny projektów
 • Wybór projektów i podpisania umów
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich
Zasady aplikowania w konkursie przybliżą eksperci.​

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 31 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 10:30 – 12:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 stycznia 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie:
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​


 

Inkubator w Lęborku - 10.01.2019
 
Projekt "Bez granic"

Projekt "Bez granic"

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

1.       są w wieku 18-35 lat;

2.       posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo;

3.       zamieszkują województwo zachodniopomorskie, pomorskie, opolskie i podkarpackie;

4.       nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, jak również niestacjonarnym – w przypadku studentów studiów I, II lub III stopnia;

5.       nie szkolą się (nie uczestniczą w zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz w okresie ostatnich czterech tygodni przed zakwalifikowaniem do projektu nie brali udziału w szkoleniu mającym na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy finansowanym ze środków publicznych.

Podczas rekrutacji priorytetowo traktujemy osoby z następujących grup:

1.       osoby, które opuściły zakład poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, pieczę zastępczą;

2.       osoby długotrwale bezrobotne;

3.       osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne;

4.       osoby niepełnosprawne;

5.       kobiety.

Wsparcie dla Uczestnika w ramach projektu obejmuje trzy następujące po sobie, obowiązkowe fazy:

1)         PRZYGOTOWANIE DO MOBILNOŚCI

A.      Przygotowanie przez Mentora dla każdego Uczestnika IPD (Indywidualny Plan Działań) - kompleksowego programu działań koniecznych do podjęcia w ramach projektu w celu (re)integracji danej osoby z rynkiem pracy/systemem kształcenia lub szkolenia. IPD jest punktem wyjściowym dla udziału danej osoby w projekcie i wyznacza kierunki działań koniecznych do podjęcia w celu jej aktywizacji.

B.      Przygotowanie psychologiczno-motywacyjne Uczestników projektu obejmujące:

 • Warsztat integracyjny (6 godzin),
  • Kurs rozwoju osobistego (30 godzin),
 • Indywidualne konsultacje z mentorem.

C.      Przygotowanie językowe Uczestników projektu obejmujące:

 • Kurs języka angielskiego (100 godzin).

D.      Przygotowanie kulturowe Uczestników obejmujące:

 • Warsztat interkulturowy (12 godzin).

E.       Wideo rozmowa z mentorem Partnera ponadnarodowego.

2)         MOBILNOŚĆ PONADNARODOWA – wyjazd do Irlandii (pobyt w Cork - 60 dni)

A.      Warsztat kompetencji kulturowych.

B.      Warsztat interkulturowy (6 godzin).

C.      Kurs pierwszej pomocy.

D.      Zagraniczna praktyka zawodowa (min. 38 dni), w tym szkolenie Manual Handling (odpowiednik polskiego BHP)

E.       Szkolenie językowe z native speakerem (min. 1 dzień w tygodniu po 1 godzinie).

F.       Kurs rozwoju osobistego (ok. 26 godzin).

G.      Inne formy aktywizacji społeczno-zawodowej organizowane przez mentora ponadnarodowego

3)         AKTYWIZACJA ZAWODOWA PO POWROCIE Z MOBILNOŚCI

A.      Spotkanie podsumowujące z mentorem (6 godzin).

B.      Wsparcie doradcy zawodowego (śr. 10 godz./os.).

C.      Przygotowanie zawodowe – szkolenia/kursy zawodowe dla części Uczestników (zgodnie z IPD).

D.      Spotkanie z pracodawcami (6 godzin).

E.       Przekazanie CV Uczestników związkom pracodawców.

F.       Aktywne poszukiwanie pracy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projektodawca pokrywa wszystkie koszty związane z uczestnictwem w projekcie (koszty dojazdu na zajęcia, koszty szkoleń, koszty dojazdu i pobytu w Irlandii, koszty ubezpieczeń).

Planowany harmonogram działań:

1.       Nabór uczestników i ich kwalifikacja (spotkania z mentorem)

2.       Przygotowanie do mobilności – listopad-luty 2019 r.

3.       Pobyt w Irlandii –luty – kwiecień 2019 r.

4.       Aktywizacja zawodowa po powrocie z mobilności – kwiecień -czerwiec 2019 r.

Miejsce realizacji wsparcia: 

Informujemy, że miejsce realizacji szkoleń zostanie ostatecznie ustalone na podstawie zgłoszeń uczestników – zostanie w maksymalny sposób dopasowane do miejsca zamieszkania uczestników i ich możliwości dojazdu.

Sposób składania zgłoszeń:

Komplet dokumentów zgłoszeniowych, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Biurze Projektu - Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin , tel. 91 85 22 616 lub 91 85 22 611, e-mail: bez_granic@zgd.com.pl, w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00

 

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.bezgranic.zgd.com.pl(w zakładce „Rekrutacja” -> „Dokumenty do pobrania”) oraz w biurze projektu.

 

Inkubator w Lęborku - 10.01.2019
 
 „Nie masz jeszcze 30 lat? Zdobądź dotacje na otwarcie własnej firmy - wsparcie w ramach Funduszy Europejskich ”

„Nie masz jeszcze 30 lat? Zdobądź dotacje na otwarcie własnej firmy - wsparcie w ramach Funduszy Europejskich ”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 12 lutego 2019 r. dotyczące​ możliwości wsparcia osób do 29 roku życia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
 
W programie spotkania m.in.:  ​  
 • ​Założenia projektu „Aktywni w biznesie – szkolenia i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej" – zasady rekrutacji, zadania w projekcie, dotacja i wsparcie pomostowe, szkolenia specjalistyczne i zawodowe.​
 • Inne możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – omówienie oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, wsparcie zwrotne na start firmy, program krajowy „Wsparcie w starcie".
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich – Odpowiemy na pytania  i pomożemy dobrać odpowiednie wsparcie.
Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 12 lutego 2019 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 10:00 – 12:15.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 11 lutego 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie:
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

Inkubator w Lęborku - 1.02.2019
 
Pożyczka Turystyczna

Pożyczka Turystyczna

Trwa nabór wniosków na Pożyczkę Turystyczną

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. prowadzi nabór wniosków na Pożyczkę Turystyczną z Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego. Na wsparcie Fundusz przeznaczy kwotę 27 mln zł.

Pożyczka przeznaczona na jest na przedsięwzięcia rozwojowe prowadzone na terenie województwa pomorskiego, które wpisują się w działalność związaną z usługami czasu wolnego, w tym działalność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną i rehabilitacyjno – leczniczą. O Pożyczkę Turystyczną mogą starać się mikro i małe przedsiębiorstwa.

Pożyczka Turystyczna może zostać przeznaczona w szczególności na następujące typy przedsięwzięć:

•  budowa, przebudowa, rozbudowa oraz remont obiektów wraz z ich wyposażeniem oraz otoczeniem w celu ich przystosowania na cele turystyczne, gastronomiczne, kulturalne, sportowo – rekreacyjne, odnowy biologicznej, rehabilitacyjne;

 budowa, przebudowa, rozbudowa oraz remont obiektów, infrastruktury, związanych z rozwojem działalności związanej z usługami czasu wolnego;

tworzenie nowych trwałych miejsc pracy; 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;

inwestycje w maszyny, urządzenia, informatyzację mające  na celu zwiększenie jakości, standardu świadczonych usług / wytwarzanych produktów regionalnych, tradycyjnych oraz ich rozwój; 

wytwarzanie nowych produktów regionalnych, ekologicznych, kulinarnych;

inwestycje w kreowanie i rozwój oferty turystycznej dedykowanej różnym grupom odbiorców;

tworzenie oraz rozwój parków i ogrodów tematycznych, przyczyniających się do zagospodarowania czasu wolnego i/lub wzrostu ruchu turystycznego (np. parki: historyczne, rekreacyjne, naukowe, technologiczne, ogrody botaniczne);

inne cele inwestycyjne przyczyniające się do rozwoju działalności związanej z usługami czasu wolnego, w tym działalności turystycznej, kulturalnej, gastronomicznej i rehabilitacyjno – leczniczej.

 

Maksymalna kwota Pożyczki turystycznej to 750 tys. zł z okresem spłaty do:

• 60 m-cy dla pożyczek do kwoty 500 tys. zł

• 72 m-cy dla pożyczek pow. 500 tys. zł do 750 tys. zł. 

Możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy lub ustalenie sezonowego systemu spłaty w przypadku przedsięwzięć charakteryzujących się sezonową dochodowością.

Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

 

Oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,47% i jest uzależnione od ratingu przedsiębiorstwa oraz poziomu zabezpieczeń. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki Turystycznej


Szczegółowe informacje o Pożyczce Turystycznej uzyskać można w centrali oraz oddziałach Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., tel. 58 302 20 05, www.pfp.gda.pl 

Inkubator w Lęborku - 5.02.2019
 
 
 
Wyślij wiadomość
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 ...58
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij