Aktualności Inkubator przedsiębiorczości

„Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!”

„Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 26 lutego 2019 r. dotyczące​ możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.: ​ 
 • ​Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości  w ramach regionalnych i krajowych Programów Operacyjnych  – przegląd możliwości wraz z omówieniem aktualnych konkursów 
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
 • Instrumenty finansowe na rozwój działalności gospodarczej - omówienie aktualnej oferty 
  Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 • Poręczenia unijne, jako instrument zwiększający dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania dla MŚP - Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
 • Urząd Pracy bliżej pracodawców – możliwości wsparcia przedsiębiorców w 2019 roku 
  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich – czyli gdzie szukać przydatnych informacji.
Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku, 
ul. Czołgistów 5 (sala szkoleniowa), w godz. 10:00 – 12:15.


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 25 lutego 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie:
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij