Aktualności Inkubator przedsiębiorczości

UWAGA! Zmiana adresu biura projektu "Dotacje na start" oraz miejsc przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu

 

Informujemy, że dnia 17.04.2020 r. na podstronie projektu "Dotacje na start" została opublikowana nowa wersja Regulaminu rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start”.

 

Zmiany wprowadzone do Regulaminu dotyczą:

 

- zmiany adresu biura projektu z ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork na ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów,

 

- zlikwidowanie punktów obsługi uczestników znajdujących się Kościerzynie i Lęborku;

 

- ograniczenie liczby miejsc przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do projektu wyłącznie do biura projektu znajdującego się w Bytowie pod w/w adresem;

 

- aktualizacja nazwy Osi i Działania POWER, w ramach których jest realizowany projekt w związku ze zmianą SOOP POWER.

 

Mając powyższe na uwadze informujemy, że od dnia 20.04.2020 r. biuro projektu mieści się w Bytowie przy ul. Zaułek Drozowy 2 w sali nr 1 na parterze budynku. Dostęp do biura jest pozbawiony barier architektonicznych. Dotychczasowe punkty obsługi uczestników znajdujące się w Kościerzynie i Lęborku z dniem 17.04.2020 r. zostały zlikwidowane.

 

Ponadto informujemy, że w związku z planowaną w terminie od 4 maja do 15 maja 2020 r. rekrutacją do projektu oraz w obliczu zagrożenia epidemicznego wprowadzamy następujące środki ochrony mając na uwadze zdrowie zarówno kandydatów do projektu, jak również kadry projektu:

 

1) W biurze projektu w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych może przebywać wyłącznie jedna osoba.

 

2) Osoby oczekujące na osobiste złożenie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu są zobowiązane zachować pomiędzy sobą odstęp zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

3) Każda z osób wchodząca do biura projektu jest zobowiązana posiadać i stosować środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia dokumentów przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. na dzień 17.04.2020 r. to rękawiczki jednorazowe oraz zakrywanie twarzy). Przed wejściem do biura projektu (na stoliku w hol budynku) dla kandydatów do projektu zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki, do których użycia zachęcamy.

 

4) Pragniemy również przypomnieć, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można złożyć również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem kurier wysyłając dokumenty za potwierdzeniem odbioru na adres biura projektu.

 

O przyjęciu formularza w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie i w sposób określony powyżej spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w projekcie „Dotacje na start”.

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij