Aktualności Inkubator przedsiębiorczości

UWAGA! KOLEJNA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. "Dotacje na start"

UWAGA! KOLEJNA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. "Dotacje na start"

 

PCE „Marmołowski” informuje, że ze względu na obowiązujący stan epidemii i wydłużone co najmniej do dnia 26 kwietnia 2020 r. ograniczenie w przemieszczaniu się, a także kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług i wsparcia oferowanego w ramach realizowanych przez nas projektów unijnych podjął decyzję o kolejnej 3. zmianie terminu rekrutacji do projektu "Dotacje na start" oraz zmianie terminu spotkania informacyjnego.


Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 4 maja do 15 maja 2020 


Spotkanie infomacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start" odbędzie się dnia 30 KWIETNIA 2020 r. w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  o godz. 11.00. Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Informacje nt. ewentulnych kolejnych zmian w w/w terminach będą przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

 

Przez cały okres poprzedzający rekrutację do projektu informacje nt. projektu można uzyskać telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytania na adres: nowy.start@marmolowski.pl

 

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij