Aktualności Inkubator przedsiębiorczości

Pożyczka OZE – wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Pożyczka OZE – wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. prowadzi nabór wniosków na Pożyczkę OZE na finansowanie instalacji, wraz z infrastrukturą służącą przyłączeniu źródła do sieci, wytwarzających energię elektryczną lub cieplną (również energię elektryczną i cieplną w procesie kogeneracji) z nośników odnawialnych, wykorzystujące: biogaz, biomasę, słońce, energię ziemi oraz wodę. Na wsparcie przeznaczonych zostanie prawie 60 mln zł ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

 

O Pożyczkę OZE mogą ubiegać się nie tylko przedsiębiorcy, ale i inni inwestorzy, w tym rolnicy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne czy też instytucje, chcące wybudować na terenie województwa pomorskiego instalację OZE w celach zarobkowych (np. farmy fotowoltaiczne, biogazownie), jak i w celu oszczędności na kosztach energii elektrycznej i cieplnej (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory solarne, kotłownie na biomasę). W przypadku elektrowni wodnych finansowane mogą być jedynie wydatki na ich modernizację. Dopuszcza się także wsparcie przebudowy lub rozbudowy dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej jako element wspieranego projektu OZE.

 

Maksymalna kwota Pożyczki OZE to 15 mln zł, z okresem spłaty do 15 lat. Nie ma ograniczenia co do minimalnej kwoty pożyczki czy też wielkości instalacji. W przypadku instalacji do 50kW obowiązuje uproszczona procedura aplikowania o pożyczkę. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania środków.

 

Pożyczka OZE oprocentowana jest na zasadach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oprocentowanie w skali roku na warunkach rynkowych wynosi od 0,75% i jest uzależnione od oceny kredytowej inwestora oraz proponowanych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

W przypadku spełnienia warunków preferencji i możliwości skorzystania przez inwestora z pomocy publicznej Pożyczka OZE udzielana jest z oprocentowaniem:

  • 0,50% w skali roku w przypadku spełnienia jednego kryterium preferencji lub
  • 0,25% w skali roku w przypadku spełnienia dwóch lub więcej kryterium  preferencji.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. nie pobiera opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki OZE.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami kontakt z doradcą oraz zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w zakładce oferta – pliki do pobrania.

 

Pożyczka dostępna jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

 

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk

www.pfp.gda.pl

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij