Aktualności Inkubator przedsiębiorczości

Bezpłatne szkolenia językowe

Bezpłatne szkolenia językowe

TWIN MEDIA Sp. z o. o. realizuje  projekt „Wysokie kwalifikacje Pomorzan”, którego celem jest  poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji.

 

W ramach projektu osoby pracujące mogą skorzystać ze wsparcia szkoleniowego z zakresu kursów językowych:

•             Bezpłatne wsparcie w postaci organizacji i prowadzenia szkoleń z języka angielskiego i  niemieckiego, w wymiarze 120 godzin na jedną grupę szkoleniową i poziomie zaawansowania dostosowanym do potrzeb uczestników.  

 

Uczestnicy projektu

Z oferty mogą skorzystać osoby pracujące w MŚP i podmiotach ekonomii społecznej, mieszkające na terenie województwa pomorskiego, które mają co najmniej 18 lat.

Co najmniej 80% uczestników projektu muszą stanowić osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe)

osoby powyżej 50 roku życia.

 

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij