Aktualności Inkubator przedsiębiorczości

Spotkanie informacyjne w Bytowie:

Spotkanie informacyjne w Bytowie:

Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!”

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 28 lutego 2019 r. dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

 

W programie spotkania m.in.:

 

  • Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości w ramach regionalnych i krajowych Programów Operacyjnych  – przegląd możliwości wraz z omówieniem aktualnych konkursów

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

  • Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
  • Instrumenty finansowe na rozwój działalności gospodarczej – omówienie aktualnej oferty

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

  • Urząd Pracy bliżej pracodawców – możliwości wsparcia przedsiębiorców w 2019 roku
    Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
  •  Środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na rozwój działalności gospodarczej – możliwości dofinansowania przedstawi Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi     
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich czyli gdzie szukać przydatnych informacji

 

Miejsce i termin spotkania:

  • Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 lutego 2019 r. w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie, ul. Podzamcze 34 (sala konferencyjna), w godz. 10:00 – 12:30.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 27 lutego 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie:

https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/-wsparcie-przedsiebiorcow-w-perspektywie-finansowej-2014-2020-przedsiebiorco-skorzystaj-

 

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

 

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij